Stena Germanica

Halvvejs i Stena Germanicas metanolkonvertering

Færger | Ingen kommentarer

Nu er vi snart halvvejs i konverteringen af Stena Germanica, som fra slutningen af marts vil blive metanoldrevet. Stena Line bliver dermed de første i verden med en færge, som sejler på dette nye brændstof, som mindsker emissionen af partikler og svovl med 99% sammenlignet med tidligere anvendt brændstof.

Den 240 meter lange Stena Germanica bliver i starten af 2015 verdens første metanoldrevne fartøj. Projektet bliver gennemført i samarbejde med den førende motorproducent Wärtsilä, havnen i Göteborg og Kiel samt verdens største metanolproducent og -leverandør, Methanex Corporation.

Konverteringen af Stena Germanica udføres i Gdansk i Polen på Remontova-værftet, og arbejdet blev påbegyndt i slutningen af januar og står på indtil slutningen af marts. Ombygningen finansieres delvist gennem EU-initiativet “Motorways of the Seas” og den totale omkostning beløber sig til ca. 22 millioner euro.

”Ombygningen på værftet går fint, og vi er stolte af at kunne være ledende for udviklingen inden for vores branche. Vores fokus har altid ligget på innovation til gavn for både vores kunder og samfundet generelt, og det at blive de første i verden til at konvertere et fartøj til metanoldrift er et stort skridt mod langsigtet bæredygtig transport. Projektet har kunnet gennemføres takket være et godt samarbejde mellem vores tekniske personale, Wärtsilä og Methanex”, udtaler Carl-Johan Hagman, Stena Lines administrerende direktør.

Wärtsilä har sammen med Stena Teknik udviklet teknologien og udstyret, som anvendes til konverteringen af motorerne. Efter konverteringen bliver motoren ”dual fuel”, hvor metanol bruges som primært brændstof med muligheden for at anvende  MGO (Marine Gas Oil) som backup.

Emissionen fra metanol ligger på ca. samme niveau som for LNG (Liquified Natural Gas), men det er lettere at håndtere og stiller ikke samme krav til infrastrukturen. Siden 2005 har Stena Line arbejdet på at mindske miljøpåvirkningen gennem et energisparingsprogram, og det er lykkedes at mindske fartøjernes energiforbrug med 2,5 procent om året i gennemsnit.

Fakta om metanol

Metanol er en farveløs væske, som kan fremstilles af naturgas, kul, biomasse eller CO2. Ved at anvende metanol mindskes emissionen af svovl (SOx) med ca. 99 procent, kvælstof (NOx) med 60 procent, partikler (PM) med 95 procent og kuldioxid (CO2) med 25 procent sammenlignet med andre brændstoffer, der anvendes i dag.

Fakta om Stena Germanica

Total længde: 240 meter
Bygningsår: 2001
Biler: 300
Passagerer: 1.500
Antal lastmeter: 4.000
Motor: Wärtsilä 8ZAL 40S MD med 32.000 hestekrafter