Stena Line

300 skridt tættere på en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed | 1 kommentar

Vi har sat sejl og har påbegyndt vores rejse mod at blive et grønnere færgeselskab. Vores fokus er koncentreret omkring fire områder, som er udviklet i overensstemmelse med FNs bæredygtige udviklingsmål og tilpasset vores forretning; Ren energi, Ansvarligt forbrug, Sundhed og Velvære og Livet under vandet. Siden 2006 har vi arbejdet med at reducere energi- og brændstofforbrug, og i juli gennemførte vi vores projekt 300. Her er et kig på 2017 fra et bæredygtighedsperspektiv.

Vores vision, som også er flot malet på vores færger, er: Connecting Europe for a Sustainable Future. Og det er ikke bare smukke ord. Da 90% af verdens handelsvarer transporteres til søs, spiller vi og vores kolleger i shippingindustrien en meget vigtig rolle, når det kommer til den internationale handels indvirkning på miljøet. Det gode er, at søtransport er den mest miljøvenlige måde at transportere gods på, når man måler i emissioner pr. ton-km, men klimaet og miljøet bliver stadig påvirket. Her er nogle eksempler på vores bæredygtige projekter i 2017.

300 projekter til reduceret energiforbrug

I 2006 lancerede vi vores energibesparelsesprogram (ESP) med det formål at reducere brændstofforbruget i overensstemmelse med vores mål – 2,5 procent om året. I juli 2017 blev projekt nummer 300 udført, da vi erstattede regulatorerne på hovedmotorerne i Stena Scotia, der sejler på Rotterdam-Killingholme-ruten. Den forventede årlige besparelse på brændstof er 3%. Kort sagt, vi installerede en moderne kontrolenhed og en robotmotor for at få en jævn og præcis brændstofforsyning. Dette er tidligere blevet gjort på fire af vores andre færger, herunder Stena Spirit, der sejler på Karlskrona- Gdynia-ruten.

1.000.000 plastikposer udskiftes

Plast, der havner i havet, er et voksende miljøproblem. Derfor erstattede vi vores almindelige plastikposer med en pose lavet af biomaterialer. Dette er et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at udfase alle poser og engangsartikler fremstillet af plast i 2017-2018 om bord på alle 36 færger. I løbet af sommeren erstattede vi også 1,3 millioner engangskaffekopper om bord med et biologisk nedbrydeligt alternativ.

Tilslutning af vores færger til landstrømforsyning

Det er faktisk ikke noget nyt. Vi begyndte med at forbinde færger til landstrømforsyning allerede i 1989. Hvad nyt er, at fire af vores seks havne i Sverige nu er forbundet med det lokale elnet eller 17% af havnene i vores rutenet.

Den seneste havn, som indgår i dette projekt, er Trelleborg i det sydlige Sverige, hvor vi nu kan forbinde vores to skibe M / S Skåne og M / S Mecklenburg-Vorpommern til elnettet under ophold i havnen. Det betyder, at maskineriet om bord er helt lukket ned, hvilket bringer emissionerne ned til næsten nul, især da vi bruger grøn elektricitet. I løbet af 2016 bidrog alle Stena Lines elektriske forbindelser i havnen til en reduktion af CO2-udledningen på 12.500 tons, hvilket svarer til det årlige forbrug af 6.500 gennemsnitlige personbiler.

Det var tre af vores bæredygtige projekter i 2017. Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet, men vi stræber efter at sikre, at blandt alle vores aktiviteter prioriteres det højest at beskytte personers sundhed og sikkerhed og at forhindre skader på miljøet, ejendom eller virksomhedens omdømme. I 2018 fortsætter vi på vores bæredygtige rejse, og vi håber, at du vil følge med!